Taxaties en waardebepalingen

Als er een officieel document nodig is van de waarde van de woning dan kunnen wij dat regelen door middel van een taxatierapport of een waardeverklaring.

Een taxatierapport, zowel NWWI als regulier, is een uitgebreid rapport waarbij naast de waarden ook de publiek- en privaatrechtelijke aspecten en de bouwkundige staat van het onderpand worden belicht.

Een waardeverklaring is een verkorte versie van het taxatierapport en meldt enkel de waarde van de woning. Een financieel adviseur kan vertellen welk document benodigd is.