Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

E-mail berichten worden door Eefje Voogd makelaardij b.v. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Iedere aansprakelijkheid van de Eefje Voogd Makelaardij b.v. en allen die daar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

‘Op onze dienstverlening zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden 2015 van toepassing’