Wereldwijde privacy- en cookieverklaring

Laatste update: 1 januari 2022

Gelieve zorgvuldig door te lezen.

CBRE Group, Inc., samen met zijn dochterondernemingen (gezamenlijk “CBRE Group”, “we”, “wij” of “ons”), erkennen het belang van het beschermen van uw privacy. Deze Wereldwijde privacy- en cookieverklaring (“Verklaring”) is bedoeld om u te helpen bij het begrijpen van de praktijken van CBRE Group voor het verzamelen en verwerken van gegevens en bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en het uitoefenen van uw rechten op het gebied van gegevensprivacy onder de toepasselijke wetgeving wanneer u:

 • De openbare websites en andere diensten van CBRE Group gebruikt waaraan deze Verklaring is toegevoegd (gezamenlijk de Site) of
 • Professioneel omgaat met CBRE Group, inclusief via door CBRE Group beheerde sociale media-accounts, en geen andere privacyverklaring krijgen op het moment van interactie (gezamenlijk “Professional Interactions” ).

De CBRE-websites die de Site vormen, kunnen een lokale, landspecifieke privacy- en cookieverklaring naast deze Verklaring plaatsen die deze Verklaring aanvult of wijzigt als dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (“Lokale Kennisgevingen”).

Inhoudsopgave

 • Samenvatting van belangrijke informatie
 • Volledige kennisgeving

  Samenvatting van belangrijke informatie

  Verantwoordelijke entiteit Afhankelijk van hoe en om welke reden we uw persoonlijke informatie verzamelen via deze Site of uw professionele interacties, kunnen de CBRE-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw persoonlijke informatie (in sommige rechtsgebieden ook bekend als verwerkingsverantwoordelijke) verschillen. In Bijlage 1 vindt u informatie over hoe u uw toepasselijke verantwoordelijke entiteit (of entiteiten) van CBRE kunt identificeren. Klik hier voor meer informatie.
  Aanvaarding door gebruik Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving betekent uw gebruik van deze Site of uw betrokkenheid bij Professionele interacties met ons dat u de voorwaarden van deze Verklaring begrijpt en aanvaardt.Klik hier voor meer informatie.
  Persoonlijke informatie die we verzamelen en bronnen We verzamelen persoonlijke informatie over uw gebruik van de Site en professionele interacties met CBRE zoals contactgegevens, registratie-informatie (zoals gebruikersnaam/wachtwoord), professionele informatie (zoals functietitel, branche, werkgever), zakelijke relatie-informatie (zoals uw primaire contactpersonen van de CBRE Group), sociale media-informatie en cookie, apparaat- en webanalyse-informatie.  We verzamelen deze persoonlijke informatie rechtstreeks van u, van andere CBRE-werknemers en van derden. Klik hier voor meer informatie.
  Gebruik en rechtsgrondslagen We gebruiken uw persoonlijke informatie om de Site toegankelijk voor u te maken, om met u te communiceren, om professioneel met u om te gaan en om u marketing te bieden, en om onze en andere commerciële of zakelijke doeleinden te verbeteren. We zijn primair afhankelijk van de zakelijke belangen van de CBRE of uw toestemming (indien wettelijk vereist) om uw persoonlijke informatie te verwerken. Klik hier voor meer informatie.
  Gegevens delen De CBRE Group is een wereldwijd bedrijf en de persoonlijke informatie die we verzamelen of die u verstrekt, kan worden gedeeld en verwerkt waar nodig met andere CBRE-entiteiten, waaronder degenen die beter geschikt zijn om te reageren op uw verzoek en om u toegang te geven tot de Site. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met derden, zoals dienstverleners die ons helpen met IT- en gegevenshosting, marketing en wettelijke en regelgevende naleving) en met overheidsinstanties.   Klik hier voor meer informatie.
  Internationale gegevensoverdracht We kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere entiteiten en dienstverleners van CBRE die zich buiten uw thuisland bevinden. Wanneer we dit doen, bieden we passende waarborgen voor internationale gegevensoverdrachten zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.   Klik hier voor meer informatie.
  Gegevensbeveiliging We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen tegen verlies en onbevoegde wijziging of openbaarmaking. Klik hier voor meer informatie.
  Gegevensbewaring We bewaren de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen zolang als nodig is voor het doel waarvoor die informatie werd verzameld, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Klik hier voor meer informatie.
  Privacyrechten Afhankelijk van de wettelijke regelingen in uw land, kunt u bepaalde rechten hebben om toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar of andere acties met betrekking tot uw persoonlijke informatie aan te vragen.  Zie de details hieronder, inclusief hoe u privacyrechten kunt uitoefenen die u mogelijk hebt op grond van de toepasselijke wetgeving.  Klik hier voor meer informatie.
  Wijzigingen in deze Verklaring Als we enige wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen we hier veranderingen aanbrengen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer prominente kennisgeving verstrekken. Indien nodig zullen wij uw toestemming verkrijgen. Klik hier voor meer informatie.
  Vertegenwoordiger EU/VK We hebben een vertegenwoordiger aangesteld voor de verantwoordelijke entiteiten van CBRE die zich buiten de EER en het VK bevinden en die uw persoonsgegevens verwerken, onderworpen aan de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU en de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming. De contactgegevens worden vermeld in deze Verklaring. Klik hier voor meer informatie.
  Functionaris voor gegevensbescherming Indien wettelijk vereist, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens in deze Verklaring worden vermeld. Klik hier voor meer informatie.
  Privacybeleid voor consumenten in Californië Aanvullende openbaarmakingen die volgens de Californische wet moeten worden gedaan aan personen die inwoners zijn van Californië, inclusief met betrekking tot toepasselijke privacyrechten, worden verstrekt in het Californische privacybeleid voor consumenten van CBRE. Klik hier voor meer informatie.
  Cookies We gebruiken cookies op onze Site en onze onze voorkeursmanager kunt u ons gebruik van cookies, met uitzondering van de vereiste cookies, beperken. Klik hier voor meer informatie.
  Contact met CBRE Het staat u altijd vrij contact met ons op te nemen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over deze Verklaring, over ons gebruik van de Website, onze zakelijke interacties met u, of indien u uw rechten wilt uitoefenen of om uw persoonsgegevens wilt uitsluiten van onze directe marketingdoeleinden. Klik hier voor meer informatie.

  Volledige kennisgeving

  Informatie over de toepasselijke verantwoordelijke entiteit

  Afhankelijk van de wettelijke voorschriften in uw land en de toepasselijke wetgeving waaraan u onderworpen bent (zoals in de EU/EER en het VK), hebt u mogelijk het recht op informatie over de entiteit van CBRE die verantwoordelijk is/zijn voor het verwerken van uw persoonlijke informatie (in sommige rechtsgebieden ook bekend als de verwerkingsverantwoordelijke) die kan afwijken afhankelijk van hoe en om welke reden we uw persoonlijke informatie verzamelen via deze Site of uw professionele interacties met de CBRE Groupe.  In Bijlage 1 vindt u informatie over hoe u uw toepasselijke verantwoordelijke entiteit (of entiteiten) van CBRE kunt identificeren.

  Elke verantwoordelijke CBRE-entiteit verzamelt uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, rechtstreeks via uw gebruik van de Site of via bepaalde externe bronnen zoals geïdentificeerd in deze Verklaring. Het land waar de verantwoordelijke CBRE-entiteit is gevestigd, zoals de VS voor CBRE, Inc., biedt mogelijk een niveau van gegevensbescherming dat niet gelijk is aan het niveau van gegevensbescherming dat in uw thuisland wordt geboden. Meer informatie over Internationale Gegevensoverdrachten van uw persoonsgegevens staat hieronder vermeld.

  Wanneer deze Kennisgeving verwijst naar “CBRE”, “we”, “ons” of “onze”, verwijst het naar de toepasselijke verantwoordelijke CBRE Group-entiteit(en) zoals gedefinieerd in Bijlage 1 hieronder.

  Wereldwijde privacyverklaring

  1. Uw aanvaarding door uw gebruik

  Deze wereldwijde privacyverklaring beschrijft hoe CBRE bepaalde persoonlijke informatie die via deze site is verkregen, uw interacties met ons op sociale media en andere professionele interacties met u verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. Let erop dat, in de mate zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving, uw gebruik van deze Website uw kennis en aanvaarding aangeeft van de voorwaarden van dit wereldwijd Privacybeleid

  2. Persoonlijke informatie die we verzamelen en bronnen

  Afhankelijk van hoe u omgaat met CBRE, kunt u een betrokkene zijn als gebruiker van onze Site of als zakelijk contact van CBRE met een professionele interactie met CBRE, zoals een leverancier, klant, werknemer van een klant, consultant of zakenpartner.

  a. Gegevensverzameling van u

  Afhankelijk van uw gebruik van de Site en professionele interacties met CBRE, kunnen we de volgende soorten persoonlijke informatie van u verzamelen en verwerken.  Zie Gevolgen van het niet verstrekken van persoonlijke informatie aan ons hieronder voor meer informatie over de gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke informatie aan ons.

         • Contactgegevens: zoals uw naam, postadres of e-mailadres en telefoonnummer.
         • Registratiegegevens:  zoals verzoeken om nieuwsbrieven, registraties voor evenementen/seminars, abonnementen, downloads en gebruikersnaam/wachtwoorden.

   

         • Gegevens sollicitantzoals arbeidsverleden en opleidingsverleden, relevante vaardigheden, professionele certificeringen en affiliaties, vergoedingsgeschiedenis (waar wettelijk toegestaan) en alle andere informatie opgenomen in curriculum vitaes/resumés, online professionele profielen, en sollicitaties, meningen van referenties die u verstrekt, bereidheid om te verhuizen, en dat ze waar wettelijk toegestaan: test- en beoordelingsresultaten, informatie over uw externe activiteiten of familierelaties die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict; en informatie over strafbare feiten, veroordeling, lopende onderzoeken en administratieve sancties.

   

         • Onboarding-informatie van werknemers:  zoals informatie die nodig is om een dienstverband of contractuele relatie met de aanvrager te vormen en voor wettelijke naleving (zoals nationale identiteitskaart, verblijfsvergunningen en visa die het recht op werk aantonen), voor het verwerken van salarisadministratie en het verstrekken van personeelsvoordelen (zoals bankrekeninginformatie, belastinginhoudingen en informatie over begunstigden), en invaliditeit of andere gegevens (waar wettelijk toegestaan) die nodig zijn om aanpassingen op de werkplek te bieden.

   

         • Professionele relatie-informatie: zoals zakelijke contactinformatie, industrie, functietitel of rol, uw primaire CBRE Group-contacten en record van interacties met CBRE Group, informatie die u ons verstrekt die ons helpt bij het onderhouden van de zakelijke relatie, zoals de soorten investeringen waarin u geïnteresseerd bent, en informatie die u verstrekt over uw persoonlijke leven (met uitzondering van speciale categorieën van gegevens).
         • Marketinggegevens:  zoals uw interesses en voorkeuren in onze producten en diensten.
         • Informatie over sociale media op basis van uw interacties met door CBRE beheerde sociale mediasites: zoals uw gebruikersnaam, profiel en inhoud van sociale media van uw interacties met, verklaringen of meningen over CBRE of anderen in onze branche, en geaggregeerde gebruiksrapporten.
         • Cookie-, apparaat- en webanalysegegevens:  zoals uw IP-adres (Computer Internet Protocol), geolocatiegegevens, browserinstellingen en soortgelijke gegevens over het gebruik van de Site, reclame-identificator voor mobiele apparaten en cookies en andere gegevens die aan een apparaat zijn gekoppeld. Zie onze cookiemededeling voor meer informatie.

  b. Gegevensverzameling via bronnen van derden

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken uit externe bronnen:

         • Contactgegevens:  zoals uw naam, postadres of e-mailadres en telefoonnummer. (De derde partijen die uw contactgegevens met ons verzamelen en delen, kunnen uw werkgever, exploitanten van eigendomsvermelding en andere websites die toegankelijk zijn via links op de Site en andere zakenpartners omvatten. Deze derde partijen zijn onafhankelijk verantwoordelijk (in sommige rechtsgebieden ook wel een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke genoemd) voor het verzamelen en verwerken van uw contactgegevens voor hun eigen, onafhankelijke doeleinden. We verwijzen u naar hun privacyverklaringen om hun privacypraktijken te begrijpen en hoe u eventuele rechten die u hebt, kunt uitoefenen).
         • Gegevens sollicitantzoals arbeidsverleden en opleidingsverleden, relevante vaardigheden, professionele certificeringen en affiliaties, vergoedingsgeschiedenis (waar wettelijk toegestaan) en alle andere informatie opgenomen in curriculum vitaes/resumés, online professionele profielen, en sollicitaties en dat ze waar wettelijk toegestaan: test- en beoordelingsresultaten, en informatie over strafbare feiten, veroordeling, lopende onderzoeken en administratieve sancties.
         • Marketinggegevens: zoals uw interesse en voorkeur in producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die van CBRE. (De derde partijen die uw marketinggegevens met ons verzamelen en delen, kunnen bedrijven die marketinggegevens verzamelen en verkopen zijn en andere zakenpartners aan wie u uw persoonlijke informatie hebt verstrekt. De derde partijen die uw marketinggegevens verzamelen en delen zijn onafhankelijk verantwoordelijk (in sommige rechtsgebieden ook wel een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke genoemd) voor het verzamelen en verwerken van uw marketinggegevens voor hun eigen, onafhankelijke doeleinden. We verwijzen u naar hun privacyverklaringen om hun privacypraktijken te begrijpen en hoe u eventuele rechten die u hebt, kunt uitoefenen).
         • Informatie over sociale media op basis van uw interacties met sociale mediasites van derden (inclusief accounts van CBRE op dergelijke sites van derden) zoals: uw gebruikersnaam, profiel en inhoud van uw interacties met, verklaringen of meningen over CBRE of anderen in onze branche, en geaggregeerde rapporten over uw interacties met de sociale media-accounts van CBRE.
         • Technische informatie van advertenties van derde partijen die we plaatsen op websites van derden (zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, toestelidentificatienummer, locatie en tijdzone-instelling)
         • Contactgegevens die we verzamelen van derden zoals uw werkgever of andere professionele verwijzingen: zoals uw naam, post- of e-mailadres en telefoonnummer.

  c. Gevolgen van het niet verstrekken van persoonlijke informatie aan ons

  Er is geen wettelijke of contractuele verplichting die u verplicht om uw persoonlijke informatie aan CBRE te verstrekken. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig voor u. U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke informatie niet aan ons te verstrekken, maar in dit geval kunt u onze Sites mogelijk niet gebruiken en onze diensten niet ontvangen en/of interactie met ons mogelijk maken. Ook kan het verstrekken van uw persoonlijke informatie noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen een contract met u uit te voeren en/of diensten aan u te verlenen. Zie de Cookieverklaring hieronder voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

  3. Hoe we uw informatie gebruiken en wettelijke grondslagen

  De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en de rechtsgronden voor dergelijke verwerking zijn als volgt:

     • Om u toegang tot de site te geven en te beherenWe verwerken uw cookie-, apparaat- en webanalysegegevens om u toegang te bieden tot de Site en deze te beheren. We verwerken deze persoonsgegevens waar nodig op basis van het dwingende legitieme zakelijke belang van CBRE of andere derden om u of uw werkgever toegang te bieden tot de Site die we onderhouden voor marketing- en andere zakelijke doeleinden, of op basis van uw toestemming (indien vereist door de wet).
     • Om met u te communiceren over uw sollicitatie en uw kwalificaties en geschiktheid voor open functies te bepalenWe verwerken uw contactgegevens en gegevens van sollicitanten om met u te communiceren tijdens het wervingsproces en om uw kwalificaties en geschiktheid voor vacatures te bepalen. We verwerken deze persoonsgegevens waar nodig voor precontractuele doeleinden (bijv. om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een potentiële arbeidsrelatie aangaat), voor andere de dwingende legitieme zakelijke belangen van CBRE en/of op basis van uw toestemming (indien wettelijk vereist).
     • Het onboardingproces voor werknemers uitvoeren en beheren We verwerken uw informatie over het inwerken van werknemers om het inwerkproces voor werknemers uit te voeren en te beheren als we u een dienstverband bij ons aanbieden en u accepteert. We verwerken deze persoonsgegevens waar nodig om een arbeids- of contractuele relatie met u te vormen en deze informatie over te dragen aan uw personeelsdossier voor archiveringsdoeleinden. We verwerken uw persoonsgegevens waar nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van CBRE, inclusief het bijhouden van dossiers, voor precontractuele doeleinden (bijv. om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een mogelijke arbeidsrelatie aangaat), voor andere dwingende legitieme zakelijke belangen van CBRE en/of op basis van uw toestemming (indien wettelijk vereist).
     • Om zaken te doen en een professionele relatie met u te onderhoudenWe verwerken uw contactgegevens en professionele relatiegegevens om zaken te doen en een professionele relatie met u of uw werkgever te onderhouden. We verwerken deze persoonsgegevens waar nodig om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u (op uw verzoek), voor de overstijgende legitieme zakelijke belangen van CBRE of andere derden, zoals het leveren van dergelijke aangevraagde diensten aan u of uw werkgever, of op basis van uw toestemming (indien vereist door de wet).
     • Om relevante marketing aan u te leverenWij verwerken uw contactgegevens, registratiegegevens, marketinggegevens en technische advertentiegegevens van derden en cookie-, apparaat- en webanalysegegevens om contact met u op te nemen over de diensten, aanbiedingen, evenementen en nieuwsbrieven waarin u interesse hebt getoond of over soortgelijke aanbiedingen of diensten (inclusief die van derden zoals zakenpartners) en om onze advertenties beter te richten en relevante aanbiedingen te bieden waarvan wij denken dat u geïnteresseerd bent. We verwerken deze persoonlijke informatie waar nodig op basis van de belangrijkste zakelijke belangen van CBRE of andere derden (zoals uw werkgever of zakelijke partners) om u en onze klanten op de hoogte te houden van ons laatste nieuws, producten en diensten en om onze advertenties beter op u te richten, of op basis van uw toestemming (indien wettelijk vereist).

   

     • Het onderhouden en beheren van de merkreputatie van CBRE – sociale mediaWe verwerken uw sociale media-informatie om de merkreputatie van CBRE te behouden via onze aanwezigheid op door CBRE geëxploiteerde en externe sociale mediasites, inclusief via professionele interacties met u wanneer u communiceert met onze sociale mediakanalen. We verwerken deze persoonlijke informatie waar nodig op basis van de door CBRE overheersende wettelijke zakelijke belangen en het beheren van onze merkreputatie en op basis van uw toestemming (indien wettelijk vereist).

   

     • Om ons bedrijf uit te voeren, te evalueren en te verbeterenWe verwerken uw marketinggegevens, professionele relatie-informatie, en cookie-, apparaat en webanalytische gegevens om onze activiteiten uit te voeren, evalueren en verbeteren van onze activiteiten (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicaties; het bepalen van de doeltreffendheid en het optimaliseren van advertenties; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en ander digitale bedrijfsmiddelen; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites, mobiele applicaties en andere digitale bedrijfsmiddelen). We verwerken deze persoonlijke informatie waar nodig op basis van de door CBRE overheersende wettelijke zakelijke belangen om onze activiteiten uit te voeren en te verbeteren en op basis van uw toestemming (indien wettelijk vereist).

   

     • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigenOm onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van de overheid om openbaarmaking van persoonsgegevens of anderszins om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gebruiken we de persoonsgegevens die we over u verzamelen waar dit wettelijk is toegestaan. We verwerken deze persoonsgegevens waar nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van CBRE of op basis van de dwingende legitieme zakelijke belangen van CBRE om juridische claims uit te oefenen en te verdedigen of op basis van uw toestemming (indien wettelijk vereist).
      Als u bezwaar maakt tegen ons gebruik van informatie op andere manieren kunt u een e-mail sturen naar PrivacyAdministrator@CBRE.com.

  4. Persoonsgegevens die wij delen

  Waar we dit wettelijk kunnen doen onder de toepasselijke wetgeving, kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen worden gedeeld en verwerkt met de volgende categorieën ontvangers, waarvan sommigen zich kunnen bevinden in een land dat geen adequaat niveau van gegevensprivacy en beschermingsrechten biedt als uw thuisland, zoals noodzakelijk voor de doeleinden die zijn geïdentificeerd in Gebruik van persoonsgegevens en rechtsgrondslagen, hierboven. CBRE heeft passende waarborgen ingesteld met betrekking tot het delen van interne persoonlijke informatie. Zie Internationale gegevensoverdracht hieronder voor meer informatie.

    • Intern met andere entiteiten van CBRECBRE Group is een wereldwijd bedrijf en de persoonlijke informatie die we verzamelen, of die u verstrekt, kan worden gedeeld en verwerkt met CBRE-entiteiten voor zover nodig voor de doeleinden die worden geïdentificeerd in Gebruik van persoonlijke informatie en rechtsgronden, hierboven.  We kunnen uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld intern delen met:
      • een andere CBRE-entiteit die beter geschikt is om op uw verzoek te reageren,

      

      • een besluitvormer die in dienst is van een andere CBRE-entiteit, of

      

      • site-administrators in dienst van een andere CBRE-entiteit (in sommige rechtsgebieden gegevensverwerkers genoemd) bepaalde persoonsgegevens van u verwerken om uw toegang tot de site te beheren, te onderhouden en de functionaliteit van de Site te verbeteren.

      

     De mogelijk relevante entiteiten van CBRE worden geïdentificeerd in Bijlage 1.

   

    • Met derde partijenDe mogelijk relevante derde partijen omvatten:
      • Dienstverleners die ons helpen met IT, cyberbeveiliging en aanbieders van gegevenshosting, marketing-, reclame- en communicatiebureaus, aanbieders van cookie-analyse, online adverteerders en aanbieders van diensten voor websitetests/-analyse.

      

      • Externe cookie-aanbieders die uw surfactiviteit op onze site kunnen volgen met behulp van cookies om u advertenties te tonen op basis van uw interesses wanneer u op het web surft of sociale media gebruikt en voor analytische doeleinden. Meer informatie over deze cookies, waaronder hoe u uw toestemming kunt verstrekken of intrekken, vindt u in onze cookiemededeling hieronder.

      

      • Consultants en adviseurs die ons helpen met juridische, regelgevende en zakelijke activiteiten, zoals juridisch adviseur, nalevingsconsultants en bedrijfsauditors.

      

      • Zakenpartners in het geval van een fusie of verkoop, ], bijvoorbeeld als CBRE wordt samengevoegd met een andere organisatie, of in het geval van een overdracht van onze activa of activiteiten.

      

    • Wettelijk opgelegde openbaarmakingHet zal uw persoonsgegevens mogelijk ook delen met derde partijen, zoals rechtbanken, juristen, overheidsinstanties, en/of regelgevende instanties wanneer wij dit volgens de wet verplicht zijn te doen, bijvoorbeeld in reactie op een beschikking of dagvaarding van de rechtbank of een andere wettelijke verplichting, in reactie op wettelijke verzoeken door openbare autoriteiten, om te voldoen aan de nationale veiligheid of vereisten van wethandhavingsinstanties, of in speciale gevallen waar wij een reden hebben om te geloven dat het openbaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het identificeren van, contact opnemen met of het instellen van een rechtsvordering tegen iemand die onze rechten of eigendommen schendt of verstoort (ongeacht of dit bedoeld of onbedoeld is).
     CBRE zet zich in om uw persoonlijke informatie niet openbaar te maken in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding of andere wettelijke verplichting van buiten uw eigen land, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder heeft CBRE, Inc. beoordeeld en is van mening dat noch zij noch haar dochterondernemingen in de VS onderworpen zijn aan, en persoonlijke informatie die wordt overgedragen aan CBRE US kan niet worden bereikt door, de US Foreign Intelligence Surveillance Act (“FISA“) Section 702 omdat CBRE US niet in aanmerking komt als leverancier van elektronische communicatiediensten, zoals gedefinieerd in 18 U.S.C. § 2510, noch als leverancier van een computerdienst op afstand, zoals gedefinieerd in 18 U.S.C. § 2711.  Als gevolg hiervan kunnen de Amerikaanse inlichtingenautoriteiten geen verzoek om openbaarmaking van gegevens onder FISA uitvaardigen aan CBRE, Inc. of haar Amerikaanse dochterondernemingen. In het geval CBRE op een gegeven moment toch een openbaarmakingsverzoek ontvangt onder FISA, zullen we een Transparantierapport publiceren op cbre.com en onze EER-websites (zie onze Schrems II-verklaring). Alle persoonsgegevens die door CBRE naar de VS worden overgedragen, worden tijdens de overdracht versleuteld.

  5. Internationale gegevensoverdracht

  Verwerking in de VS en eldersAfhankelijk van de CBRE-entiteit die de verantwoordelijke CBRE-entiteit is (zie bijlage 1 hieronder) en de ontvangers (zie Delen van persoonlijke informatie hierboven), kan uw persoonlijke informatie worden verwerkt en gehost in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, inclusief landen die mogelijk minder strenge wetgeving inzake gegevensbescherming hebben dan het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt of waarin uw informatie oorspronkelijk werd verzameld.In het geval van internationale gegevensoverdrachten zullen we uw persoonlijke informatie beschermen zoals vereist door alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Als u zich bevindt in een jurisdictie buiten de VS, is de overdracht van persoonlijke informatie aan een ander land, in het bijzonder aan CBRE, Inc. noodzakelijk om u de gevraagde informatie te verstrekken en/of om een aangevraagde dienst uit te voeren. Voor zover wettelijk toegestaan, vormt uw verzoek om informatie en/of diensten ook uw toestemming voor de grensoverschrijdende overdracht.

 

 • Gegevensoverdracht van EER en VK naar niet-EER
  Met betrekking tot internationale gegevensoverdrachten geïnitieerd door CBRE vanuit de Europese Economische Ruimte (“EEA“) ]”) of het Verenigd Koninkrijk naar ontvangers in rechtsgebieden buiten de EER,
  • sommige ontvangers zijn gevestigd in landen die worden beschouwd als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden onder de EU-wetgeving (of de Britse wetgeving, indien van toepassing). Deze overdrachten vereisen daarom geen aanvullende waarborgen onder de EU-wetgeving (of het VK, indien van toepassing) inzake gegevensbescherming.

 

  • andere ontvangers zijn gevestigd in landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden onder de EU of Britse wetgeving, zoals de VS en, indien vereist door de wet, hebben we passende waarborgen geïmplementeerd, zoals standaardcontractbepalingen van de EU, en/of vertrouwen we op bindende bedrijfsregels van de ontvanger of een passende afwijking. Waar van toepassing implementeren we technische en contractuele waarborgen. Onder de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk het recht om meer informatie te vragen over dergelijke passende waarborgen (zie Neem contact met ons op hieronder).

 

Zoals hierboven vermeld (zie Wettelijk verplichte openbaarmakingen), heeft CBRE, Inc. beoordeeld en is van mening dat Amerikaanse overheidsinstanties geen rechtmatig verzoek om openbaarmaking van persoonsgegevens onder FISA 702 kunnen indienen bij CBRE, Inc. of haar Amerikaanse dochterondernemingen. Alle persoonsgegevens die door CBRE naar de VS worden overgedragen, worden tijdens de overdracht versleuteld.

6. Hoe beveiligen we uw persoonlijke informatie

We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen tegen verlies en onbevoegde wijziging of openbaarmaking. De informatie die u verstrekt, wordt versleuteld tijdens verzending en bij opslag. We gebruiken op rollen gebaseerde toegangscontroles om de toegang tot uw persoonlijke informatie te beperken op een strikte need-to-know basis in overeenstemming met de doeleinden waarvoor we dergelijke informatie hebben verzameld. We gebruiken anti-malware en inbraakdetectiesystemen om ons te beschermen tegen onbevoegde toegang tot ons netwerk, en we hebben een incidentresponsplan om snel te reageren op een vermoedelijk lek of inbreuk op persoonlijke informatie.

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, hebben we beoordeeld dat hun technische en organisatorische maatregelen een passend beveiligingsniveau bieden.

7. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie:

We bewaren de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor die informatie werd verzameld, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat wanneer we uw persoonlijke informatie niet meer nodig hebben, we deze uit onze systemen en gegevens verwijderen en/of anonimiseren zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden (tenzij we uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen).

8. Uw privacyrechten

a. Marketingcommunicatie – Rechten om zich af te melden en bezwaar te maken

Wanneer u zich registreert op onze Website, kunnen wij u vragen of u elektronische communicaties van de CBRE Group wenst te ontvangen, zoals aanbiedingen, nieuws, rapporten en andere promotionele communicaties. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken of zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie door contact op te nemen met de CBRE Group zoals hieronder beschreven of door de opt-out- of afmeldingsinstructie te volgen die in de tekst van marketing-elektronische communicatie van ons is opgenomen.
Daarnaast heeft u, waar wij uw persoonlijke informatie verwerken voor marketingdoeleinden op basis van onze legitieme belangen, het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Houd er rekening mee dat wanneer u bezwaar maakt tegen dit soort verwerkingen, dit invloed kan hebben op ons vermogen om taken uit te voeren zoals vermeld in deze Kennisgeving.

 

b. Contactgegevens – Marketingcommunicatie

Ongeacht de CBRE-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de marketingcommunicatie, kunt u centraal contact met ons opnemen zoals hieronder vermeld en wij zullen ervoor zorgen dat de verantwoordelijke CBRE-entiteit uw verzoek met betrekking tot marketingcommunicatie ontvangt en deze onmiddellijk implementeert:

(i) door een e-mail te sturen naar PrivacyAdministrator@cbre.com, inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “verwijderen” in de onderwerpregel van uw e-mail te schrijven

      • Indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, kunt u ons ook een e-mail sturen naar EMEA.PrivacyAdministrator@cbre.com, inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “verwijderen” in de onderwerpregel te schrijven.

 

      • Indien u bent gevestigd in Azië of de Pacific, kunt u ons ook een e-mail sturen op PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com, inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “verwijderen” in de onderwerpregel van uw e-mail te schrijven.

(ii) via de telefoon, onder +1 877 227 3330 of via facsimile, onder +1 212 618 7085

(iii) per post, aan CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, VS, ter attentie van: Global Director, Data Privacy

Uw keuze om geen nieuwsbrieven of promotionele en marketingcorrespondentie te ontvangen, mag geen invloed hebben op andere verwerkingsactiviteiten die nog steeds toegestaan zijn onder de toepasselijke wetgeving, zoals het verstrekken van transactionele communicatie aan u.

 

c. Toegang tot uw persoonsgegevens aanvragen en andere rechten

Afhankelijk van de wettelijke voorschriften in uw land en de toepasselijke wetgeving waaraan u onderworpen bent, kunt u alle of sommige van de volgende rechten hebben die hieronder worden uiteengezet en kunt u een verzoek(en) indienen om dergelijke rechten uit te oefenen via ons Portaal voor rechten van betrokkenen of door contact met ons op te nemen via dsr@cbre.com.
Ongeacht de entiteit van CBRE die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dergelijke gecentraliseerde contactgegevens gebruiken en CBRE zal ervoor zorgen dat de verantwoordelijke entiteit van CBRE uw verzoek ontvangt en dit onmiddellijk behandelt zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. CBRE zal uitgebreid reageren op uw verzoek, zelfs als u de specifieke entiteit van CBRE waartegen u het verzoek indient niet identificeert.

     • Recht van toegang: U hebt mogelijk het recht om van CBRE bevestiging te verkrijgen of uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en, waar dat het geval is, om toegang tot uw persoonlijke informatie te vragen. U hebt mogelijk het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor extra kopieën die door u worden aangevraagd, kan CBRE een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

 

     • Recht op rectificatie: U hebt mogelijk het recht om van CBRE rectificatie van onjuiste persoonlijke informatie over u te verkrijgen.

 

     • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten): U hebt mogelijk het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie te wissen, in welk geval CBRE moet voldoen.

 

     • Recht op beperking van verwerking: U hebt mogelijk het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

     • Recht op gegevensportabiliteit: U hebt mogelijk het recht om uw persoonlijke informatie die u aan CBRE hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt mogelijk het recht om die persoonlijke informatie zonder belemmeringen naar een andere entiteit te verzenden.

 

     • Recht om toestemming in te trekken: Als we vertrouwen op uw toestemming voor verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment met toekomstige werking in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. Dit recht om toestemming in te trekken is met name van toepassing op toestemmingen die worden gegeven voor marketing- en profileringsdoeleinden, indien van toepassing.

 

 • Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CBRE, en CBRE kan worden verplicht om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken, tenzij CBRE dwingende wettelijke gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Het recht om bezwaar te maken kan met name niet bestaan als de verwerking van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een reeds afgesloten contract uit te voeren.
     • Recht op informatie over de mogelijkheid om toestemming te onthouden en informatie over de gevolgen hiervan.

 

     • Recht op informatie over derden met wie we uw gegevens hebben gedeeld.

 

     • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in uw thuisland of in het land waarin de verantwoordelijke entiteit van CBRE zich bevindt, in het bijzonder met betrekking tot het resultaat van geautomatiseerde besluitvorming.  Een lijst van de autoriteiten voor gegevensbescherming van de Europese Unie is verkrijgbaar bij de Europese Raad voor gegevensbescherming.  In Brazilië is de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming de Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

 

 

d. Brazilië

Naast andere rechten die onder de toepasselijke wetgeving worden verstrekt, met betrekking tot persoonlijke informatie die binnen Brazilië wordt verzameld en verwerkt, hebt u mogelijk het recht om te verzoeken om beoordeling van beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die van invloed zijn op uw belangen, inclusief beslissingen die zijn gericht op het definiëren van hun persoonlijke, professionele, consumptie- en kredietprofielen of aspecten van hun persoonlijkheid.

e. China

In aanvulling op andere rechten die onder de toepasselijke wetgeving worden verleend, hebt u met betrekking tot persoonlijke informatie die binnen China wordt verzameld en verwerkt mogelijk het recht om u uit te schrijven ] als gebruiker van een applicatie of om online accounts te annuleren.

9. Wijzigingen in deze Verklaring

Wij zijn een snel evoluerende, wereldwijde onderneming. We zullen deze Verklaring blijven beoordelen ten opzichte van nieuwe technologieën en diensten, zakelijke praktijken en ook de behoeften van onze klanten, en van tijd tot tijd zoals vereist wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring. Als we enige wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen we hier veranderingen aanbrengen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer prominente kennisgeving verstrekken (waaronder, voor bepaalde diensten, e-mailmeldingen van beleidswijzigingen). Indien nodig zullen wij uw toestemming verkrijgen.

10. Vertegenwoordiger EU/VK onder GDPR

We hebben een vertegenwoordiger aangesteld voor de verantwoordelijke entiteiten van CBRE die zich buiten de EER en het VK bevinden en die uw persoonsgegevens verwerken, onderworpen aan de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU en de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming. De contactgegevens van de vertegenwoordiger zijn als volgt:

Vertegenwoordiger in de EU (Art. 27 AVG) CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 München, Duitsland
Neem bij vragen contact op met EUGDPRRepresentative@cbre.com
Vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk (Art. 27 van de Britse AVG) CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; Londen; W1G 0NB
Neem in geval van vragen contact op met UKGDPRRepresentative@cbre.com.

11. Functionarissen voor gegevensbescherming

We hebben, in overeenstemming met de lokale wetgeving, functionarissen voor gegevensbescherming (“DPOs”) aangesteld voor onze dochterondernemingen in Duitsland, Frankrijk, de EU (behalve Duitsland en Frankrijk), het VK en Brazilië. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze praktijken inzake persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de juiste DPO met behulp van de volgende contactgegevens:

AVG en VK AVG

Duitsland:  CBRE Gmbh, CBRE PREUSS VALTEQ Gmbh en CBRE Capital Advisors Gmbh datenschutzbeauftragter@cbre.com
Duitsland:  CBRE Global Investors Germany GmbH helpdesk@dsextern.de
Duitsland:  CBRE GWS Industrial Services GmbH en CBRE GWS IFM Industrie GmbH GWSGermanyDPO@cbre.com
Frankrijk compliance@cbre.fr
VK EMEAPrivacyDirector@cbre.com
EU (behalve Frankrijk en Duitsland) EMEAPrivacyDirector@cbre.com

 

Brazilië LGPD

Brazilië BrazilDPO@cbre.com

 

Privacybeleid voor consumenten in Californië

Als u een inwoner bent van de staat Californië (“Consument”), vult CBRE’s Privacybeleid voor consumenten in Californië (“Californië-beleid”) ]”) de informatie in deze Kennisgeving aan en bevat informatie over uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen.  Het beleid van Californië is uitsluitend van toepassing op persoonlijke informatie die we hebben verzameld van personen die ingezetenen zijn van de staat Californië in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop het beleid van Californië voor het laatst is bijgewerkt

Cookieverklaring – Automatische gegevensverzameling

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze Site en onze onze cookievoorkeursmanager kunt u ons gebruik van cookies, met uitzondering van de vereiste cookies, beperken.

Wat is een Cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer, telefoon of ander apparaat plaatst, met informatie over uw wijze van navigeren op die website. Cookies dienen verschillende doeleinden, zoals het efficiënt navigeren tussen pagina’s, het onthouden van uw voorkeuren, het analyseren van het gebruik van Harbour en het over het algemeen verbeteren van de gebruikerservaring. Een cookie bevat de naam van de server waar het vandaan komt, de vervaldatum van de cookie, een waarde – meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer – en andere gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Site. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen dergelijke informatie en gegevens worden beschouwd als persoonlijke informatie.

Ons gebruik van cookies

Hoe wij cookies gebruiken

We gebruiken sessiecookies, wat tijdelijke cookies zijn die gewist worden uit het geheugen van uw apparaat wanneer u uw internetbrowser sluit of uw computer uitschakelt, en permanente cookies, die op uw apparaat worden opgeslagen totdat ze verlopen, tenzij u ze voor die tijd verwijdert. Wij groeperen cookies op onze Site website in drie categorieën.

 • Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van deze website mogelijk te maken, bijvoorbeeld om vast te stellen dat u een geldige gebruiker bent, om ervoor te zorgen dat niemand anders tegelijkertijd kan inloggen op uw account vanaf een andere computer en om ons te helpen u beter van dienst te zijn op basis van uw registratievoorkeuren. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om uw cookievoorkeuren te onthouden en te respecteren via ons cookievoorkeurencentrum.
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen ons in staat om uw gebruik van de website te analyseren om onze prestaties te evalueren en te verbeteren. Ze kunnen ook gebruikt worden om een betere klantervaring op deze website te bieden. Ze geven ons bijvoorbeeld informatie over hoe onze website wordt gebruikt, en helpen ons om promoties of enquêtes die we uitvoeren te faciliteren.
 • Advertentiecookies: Deze cookies kunnen worden gebruikt om gegevens met adverteerders te delen, zodat de advertenties die u ziet op onze Site of andere websites van derde partijen relevanter voor u zijn, u bepaalde pagina’s met sociale netwerken kunt delen, of u opmerkingen op onze website kunt plaatsen.

Type cookies die we gebruiken

Details over de cookies die in onze Site worden gebruikt, vindt u in het cookievoorkeurscentrum dat beschikbaar is via de link “Cookievoorkeuren” op de knop van onze Site. Klik op “Gedetailleerde instellingen” in de secties over functionele cookies en advertentiecookies.

Toestemmingsvereisten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen we alleen functionele cookies en advertentiecookies plaatsen en gebruiken als u uw toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner. Ons cookievoorkeurscentrum op onze Site stelt u in staat om verdere keuzes te maken en/of toestemming in te trekken met betrekking tot ons gebruik van cookies (met uitzondering van essentiële cookies).

Prestatietracking via vergelijkbare trackingtechnologieën

We gebruiken soms technologieën voor het volgen van prestaties, zoals webbakens, pixel en tags, binnen onze marketingmails of binnen advertenties die op onze Site of websites van derden worden weergegeven. Deze prestatietrackingtechnologieën kunnen door ons of door derden worden verstrekt en ze helpen ons bij het volgen of een e-mailontvanger een evenement heeft voltooid, zoals bijvoorbeeld het aanmelden voor een gratis proefperiode, of een gebruiker heeft op een advertentie geklikt. Meer informatie over de prestatietrackingtechnologieën die worden gebruikt in onze marketingmails en op onze Site of websites van derden zijn beschikbaar via de link “Cookievoorkeuren” op de knop van onze Site.   Klik op “Gedetailleerde instellingen” in de secties over functionele cookies en advertentiecookies.

Uw cookievoorkeuren beheren

Voorkeurscentrum voor cookies

Ons cookievoorkeurscentrum op onze Site stelt u in staat om keuzes te maken met betrekking tot ons gebruik van cookies (met uitzondering van vereiste cookies). Als u ons cookievoorkeurscentrum gebruikt op een mobiel apparaat, verwerken we de advertentie-identificator van uw apparaat om uw keuzes te honoreren via ons cookievoorkeurscentrum. Als u keuzes maakt in ons cookievoorkeurscentrum voor cookies (bijv. als u een bepaalde cookie weigert), worden permanente cookies ingesteld door de advertentienetwerken die worden vermeld in ons cookievoorkeurscentrum om uw voorkeuren te respecteren.
Als u uw cookies wist in uw browserinstellingen, worden alle cookies verwijderd, inclusief de opt-out-cookie die is ingesteld om uw keuzes te honoreren die u hebt gemaakt in ons cookievoorkeurscentrum. U moet het cookievoorkeurencentrum opnieuw openen om uw voorkeuren opnieuw in te stellen. Bovendien, als u zich in de EER of Brazilië bevindt, krijgt u ook de cookiebanner op de Site te zien om opnieuw toestemming te geven voor cookies, indien vereist.

Do-not-track

We reageren momenteel niet op “do-not-track” signalen vanuit uw browser. Ons gebruik van trackingtechnologieën kan in plaats daarvan worden beheerd via ons voorkeurscentrum voor cookies.

Verder gebruik van cookies uitschakelen en voorkomen

Naast het beperken van cookies in ons cookievoorkeurscentrum, kunt u de cookies van deze Site op elk moment beperken, blokkeren of verwijderen door de configuratie van uw browser te wijzigen. Hoe u dit moet doen en meer informatie over cookies vindt u op: https://www.allaboutcookies.org/verify. Bovendien kunt u, omdat elke browser andere instellingen en configuraties heeft, de cookie-instellingen gewoonlijk aanpassen in het menu “Voorkeuren” of “Tools” van uw browser. Het menu “Help” van uw browser kan aanvullende informatie verstrekken. Houd er echter rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van Vereiste Cookies ertoe leidt dat de Site niet goed functioneert. 

Contact

Het staat u altijd vrij contact met ons op te nemen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over deze Verklaring, over ons gebruik van de Website, of indien u uw persoonsgegevens wilt uitsluiten van onze directe marketingdoeleinden. Onze standaard bedrijfspraktijk is om communicaties van onze Websitebezoekers te bewaren om ons te helpen ieder van u beter van dienst te zijn.
U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Privacy.Office@cbre.com of door ons een brief te schrijven te 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, VS, ter attentie van: Global Director, Data Privacy.
We kunnen contact met u opnemen via e-mail met betrekking tot vragen en zorgen die u naar voren brengt. Als u er de voorkeur aan geeft dat wij op een alternatieve manier contact met u opnemen, laat het ons dan weten en wij zullen indien mogelijk en gepast aan uw verzoek voldoen.

Bezoekers in Europa, het Midden-Oosten of Afrika

Indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika kunt u ons ook een EMEAPrivacyDirector@cbre.com of schrijven naar Henrietta House, Henrietta Pl, London W1G 0NB, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van: EMEA Director, Data Privacy.

Bezoekers in Azië of de Pacific

Indien u bent gevestigd in Azië of de Stille Zuidzee, kunt u ons ook een e-mail sturen op APACPrivacyHelpline@cbre.com ] of een brief schrijven naar 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipijnen 1227, ter attentie van: APAC Senior Manager, Data Privacy.


 

Bijlage 1

 

Als het voor u niet duidelijk is welke entiteit van CBRE de verantwoordelijke entiteit is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Privacy.Office@cbre.com en wij zullen u helpen de verantwoordelijke entiteit te identificeren.

Verwerkingsactiviteit Verantwoordelijke CBRE-entiteit
 A. Verwerking van persoonlijke informatie verzameld via de Site www.CBRE.com, inclusief accountinformatie bij registratie op www.CBRE.com CBRE, Inc.
2100 McKinney Avenue,
Suite 1250
Dallas, TX 75201
Tel. +1 214 979 6100
 B. Het verwerken van persoonlijke informatie verzameld via lokale CBRE-sites, inclusief registratie-informatie (met uitzondering van bepaalde verwerkingsactiviteiten beschreven in C. hieronder) De CBRE-entiteit of -entiteiten in elk land dat de lokale CBRE-site beheert (zoals aangegeven in de onderstaande link) is over het algemeen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, tenzij anders bepaald in lokale kennisgevingen op de respectievelijke lokale CBRE-sites.
Voor zover verschillende CBRE-entiteiten die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken de verantwoordelijke entiteiten zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals geïdentificeerd in de onderstaande link), kunt u uw rechten uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ten opzichte van al die CBRE-entiteiten en kunt u een kopie aanvragen met de essentie van de gezamenlijke verwerkingsregeling door contact op te nemen met privacy.office@cbre.com.
Bekijk de informatie in deze link.
 C. Het verwerken van persoonlijke informatie die is verzameld via professionele interacties met u anders dan via de Site. De CBRE-entiteit waarmee u uw professionele interactie hebt of die uw persoonsgegevens verzamelt via bronnen van derden (bijv. sociale mediasites van concurrenten) is de verantwoordelijke CBRE-entiteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij anders vermeld in lokale kennisgevingen op de respectievelijke lokale CBRE-sites.  Bekijk de informatie in deze link.
 D. Het verwerken van persoonlijke informatie die is verzameld via sociale mediasites die worden beheerd door CBRE. Voor sociale mediasites die worden beheerd door CBRE, is de verwerkingsverantwoordelijke de CBRE-entiteit die op de sociale mediasite wordt geïdentificeerd als beheerder van de sociale mediasite en/of als contactpersoon.