Verkocht

Achillesstraat 75-I

OBJECT

KEY KENMERKEN

Prijs Oppervlakte Buitenruimte
€ 540.000 84 m2 Ja

BESCHRIJVING

Achillesstraat 75-I – Amsterdam

Let op: Eigen bewoningsclausule van toepassing: Koper is verplicht het verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen voor ten minste een periode van 3 jaar!

In Amsterdam Zuid op de eerste verdieping is dit 3-kamer appartement gelegen van ca. 84 m². Het appartement heeft een tweetal ruime slaapkamers en een balkon aan de achterzijde! Om de hoek van het Olympiaplein en het Stadionplein gelegen. De erfpacht is afgekocht tot maar liefst 2063!

Indeling
Eigen entree via het gemeenschappelijke portiek. Zeer ruime hal met toegang tot alle kamers. Lichte doorzon woonkamer met dichte keuken. Van een gedeelte van de woonkamer kun je eenvoudig een kleine slaap- of werkkamer maken of je kunt de keuken verplaatsen naar de woonkamer waardoor een derde kamer ontstaat. Het balkon is aan de achterzijde (noord) gelegen en heeft zicht op de binnentuinen. Verder zijn er twee goed formaat slaapkamers. De keuken is voorzien van een eenvoudig keukenblok en de cv-ketel. De badkamer is bereikbaar via de hal en is voorzien van een toilet en douche. Op de vierde verdieping is een grote zolderberging van ca. 12 m² met een raam en wastafel, deze kan tevens uitstekend gebruikt worden als logeerkamer.

Omgeving
Het appartement is in het gezellige in Amsterdam Zuid. Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht bij de supermarkt om de hoek en de winkels aan het Olympiaplein. Tevens is op korte loopafstand het Stadionplein waar o.a. een grote Albert Heijn is, een drogisterij en een slijterij aanwezig zijn. Met de auto ben je binnen enkele minuten op de ring A10. Om de hoek op het Olympiaplein stap je zo op tram 24, bus 15 en de bus richting Amstelveen. In de omgeving vindt je gezellige restaurants zoals de Marathonweg en Kiebert.

De volgende clausules zullen in de koop- en leveringsakte worden opgenomen:

1. Eigenschappen verkochte:
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en/of bewoond en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt of bewoond. In verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

2. Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning inmiddels meer dan 95 jaar oud is en bekend te zijn met de dienovereenkomstige staat van het gebouw en de gebruikseenheid. Koper aanvaardt alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van het gebouw en de gebruikseenheid, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventueel installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte. Koper is zich er van bewust dat hem de mogelijkheid wordt geboden op eigen kosten een bouwkundige keuring uit te (laten) voeren. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Koper bevestigt uitdrukkelijk dat het verkochte – met in acht name van het vorenstaande – in de zin van artikel 7.17 Burgerlijk Wetboek aan de gesloten overeenkomst beantwoordt.

3 Anti-speculatiebeding
Koper is jegens Verkoper verplicht het Verkochte zelf te bewonen casu quo te laten bewonen door zijn meerderjarige kind(eren) en/of zijn ouders én het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van drie jaar na de Leveringsdatum van het Verkochte, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen.
Koper kan van deze verplichting ontheffing krijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn van drie jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden dat hij het Verkochte blijft gebruiken of doen gebruiken zoals vermeld. Bij overtreding of niet nakoming van deze verplichting is Koper in verzuim en is Koper een door het enkele feit der niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) verschuldigd ten behoeve van Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

BIJZONDERHEDEN
– Totale woonoppervlakte ca. 84 m²;
– Erfpacht: canon is vooruitbetaald t/m 31-05-2063;
– Vaste projectnotaris: Spier en Hazenberg;
– Voormalige huurwoning;
– Voorrangsregeling voor sociale huurders van toepassing;
– Anti-speculatiebeding van 3 jaar van toepassing met boetebeding;
– Woning is uitsluitend te koop met als doel: zelfbewoning (of aankoop voor meerderjarige kinderen of ouders);
– Professionele beheerde VvE;
– Servicekosten circa € 173 per maand;
– De woning dient gerenoveerd te worden;
– Oplevering per direct;
– Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper.

Deze woning is gemeten volgens de Meetinstructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte maatvoering voor jou van belang is, raden wij jou aan de maten zelf te (laten) meten.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Lees meer Lees minder

LOCATIE

Provincie
NOORD - HOLLAND
Plaats
AMSTERDAM
Adres
Achillesstraat 75-I
Postcode
1076 PX

KENMERKEN

INDELING

Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
1
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Schuifpui
1 /

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  CONTACTPERSOON
  Tim
  020 3050560

  ONS AANBOD IN DE OMGEVING

  • Appartement €400.000

   Olympiaweg 40H

   1076 VZ AMSTERDAM
   1 badkamers
   40 m2 oppervlakte
   2 kamers
  • Appartement €1.100.000

   Gustav Mahlerlaan 230

   1082 ME AMSTERDAM
   2 badkamers
   106 m2 oppervlakte
   4 kamers
  • Appartement €1.650.000

   Gustav Mahlerlaan 965

   1082 MK AMSTERDAM
   2 badkamers
   141 m2 oppervlakte
   4 kamers