Verkocht

Amstelveenseweg 244

OBJECT

KEY KENMERKEN

Prijs Oppervlakte Buitenruimte
€ 860.000 95 m2 Ja

BESCHRIJVING

Amstelveenseweg 244 – Amsterdam

Let op: Eigen bewoningsclausule van toepassing: Koper is verplicht het verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen voor ten minste een periode van 3 jaar!

Voormalige bewaarderswoning aan de Amstelveenseweg, een unieke (tussenwoning) eengezinswoning met voor- en achtertuin van 94 m² op een fijne locatie in Amsterdam Zuid.

Het rijtje woningen is in 1890 ontworpen door architect Willem Metzelaar als bewakerswoningen bij het huis van bewaring. Het voormalige gevangeniscomplex is geheel gerenoveerd en biedt nu onderdak aan de British School.

Via de Amstelveenseweg loop je de rustige voortuinen in en tref je een rijtje charmante woningen uit 1890.

Begane grond: eigen entree en een lange hal met de meterkast en met toegang tot de keuken en de trap naar de eerste verdieping. De begane grond bestaat uit de eenvoudige keuken, de woonkamer aan de voorzijde, de deuren naar de achtertuin en de wasmachine aansluiting en separaat een toilet met fonteintje.

Eerste verdieping: via de trap in de hal toegang tot de eerste verdieping voorzien van twee slaapkamers en de badkamer met douche, toilet, wastafel en spiegel en radiator. De CV ketel (Kombi Kompakt HRE, bouwjaar 2014) is gesitueerd in een aparte kast in de slaapkamer.

Tuin:
De woning heeft een royale voortuin (71 m²) en een diepe achtertuin op het zuidwesten (96,70 m²) met een externe berging (6,30 m²) en een achterom. De koop omvat het woonhuis met voor- en achtertuin.

Locatie en parkeren:
Op loopafstand van het woonhuis zijn diverse cafe’s en winkels bereikbaar, daarnaast is de supermarkt om de hoek bij de Zeilstraat. Het Vondelpark is op loopafstand. Het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen voor Zuid 2.3. Voor de actuele aanvraag verwijzen wij u door naar het vergunningenstelsel van Gemeente Amsterdam.

De volgende clausules zullen in de koop- en leveringsakte worden opgenomen:

1. Eigenschappen verkochte:
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en/of bewoond en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt of bewoond. In verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

2. Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning inmiddels meer dan 95 jaar oud is en bekend te zijn met de dienovereenkomstige staat van het gebouw en de gebruikseenheid. Koper aanvaardt alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van het gebouw en de gebruikseenheid, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventueel installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte. Koper is zich er van bewust dat hem de mogelijkheid wordt geboden op eigen kosten een bouwkundige keuring uit te (laten) voeren. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Koper bevestigt uitdrukkelijk dat het verkochte – met in acht name van het vorenstaande – in de zin van artikel 7.17 Burgerlijk Wetboek aan de gesloten overeenkomst beantwoordt.

3 Anti-speculatiebeding
Koper is jegens Verkoper verplicht het Verkochte zelf te bewonen casu quo te laten bewonen door zijn meerderjarige kind(eren) en/of zijn ouders én het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van drie jaar na de Leveringsdatum van het Verkochte, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen.
Koper kan van deze verplichting ontheffing krijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn van drie jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden dat hij het Verkochte blijft gebruiken of doen gebruiken zoals vermeld. Bij overtreding of niet nakoming van deze verplichting is Koper in verzuim en is Koper een door het enkele feit der niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) verschuldigd ten behoeve van Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

BIJZONDERHEDEN:
– Totale woonoppervlakte: 95 m²;
– Het woonhuis is een gemeentelijk monument;
– Verkoop omvat het perceel kadastraal bekend Amsterdam AC 1387;
– Erfpacht: canon is vooruitbetaald t/m 28-02-2066, Ymere heeft als woningcorporatie geen aanvraag voor eeuwigdurende erfpacht kunnen doen;
– Vaste projectnotaris: Lubbers en Dijk notarissen;
– Energielabel D;
– Voormalige huurwoning;
– Voorrangsregeling voor sociale huurders van toepassing;
– Anti-speculatiebeding van 3 jaar van toepassing met boetebeding;
– Woning is uitsluitend te koop met als doel: zelfbewoning (of aankoop voor meerderjarige kinderen of ouders);
– De woning dient gerenoveerd te worden;
– Oplevering per direct;
– Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper.

Deze woning is gemeten volgens de Meetinstructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte maatvoering voor jou van belang is, raden wij jou aan de maten zelf te (laten) meten.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Lees meer Lees minder

LOCATIE

Provincie
NOORD - HOLLAND
Plaats
AMSTERDAM
Adres
Amstelveenseweg 244
Postcode
1075 XV

KENMERKEN

INDELING

Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
1
1 /

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  CONTACTPERSOON
  Tim
  020 3050560

  ONS AANBOD IN DE OMGEVING

  • Appartement €400.000

   Olympiaweg 40H

   1076 VZ AMSTERDAM
   1 badkamers
   40 m2 oppervlakte
   2 kamers
  • Appartement €450.000

   Vogelenzangstraat 62-2

   1058 SW AMSTERDAM
   1 badkamers
   54 m2 oppervlakte
   3 kamers
  • Appartement €7.500.000

   Banstraat 27A

   1071 JW AMSTERDAM
   5 badkamers
   498 m2 oppervlakte
   11 kamers