Verkocht

Amstelveenseweg 669

OBJECT

KEY KENMERKEN

Prijs Oppervlakte Buitenruimte
€ 760.000 110 m2 Ja

BESCHRIJVING

Amstelveenseweg 669 – Amsterdam

Let op: Eigen bewoningsclausule van toepassing: Koper is verplicht het verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen voor ten minste een periode van 3 jaar!

Kluswoning van ca. 110 m² + 82 m² overige inpandige ruimte met ruime tuin, serre en balkon. Het totale perceel heeft een oppervlakte van 177 m². Het huis is gelegen aan de Amstelveenseweg, tussen Het VUmc en de Bosbaan in Buitenveldert. Het comfort van de stad, maar het Amsterdamse Bos met vele sport- en ontspanningsmogelijkheden en de Nieuwe Meer aan de overkant!

Indeling:
Begane grond: entree, hal met toilet, ensuite woonkamer met erker en serre. Dichte keuken met toegang tot het souterrain. Vanuit de keuken is ook de tuin bereikbaar, deze is zeer royaal, maar moet nog aangelegd worden. De achterzijde is gelegen aan sierwater.

1e Verdieping: Vanaf de begane grond trap naar de eerste verdieping alwaar de overloop. Drie slaapkamers, twee grote en een kleinere slaapkamer. De badkamer is aan de voorzijde vanuit de slaapkamer bereikbaar en is voorzien van wastafel, douche en wasmachine aansluiting.

Vliering:
Vanaf de eerste verdieping is de deels bevloerde vliering te betreden via een losse trap. Er is een mogelijkheid deze verdieping geheel van een vloer te voorzien en hier extra woonoppervlakte in de vorm van slaapkamers te realiseren.

Souterrain:
Vanuit de keuken is het ruimte souterrain te bereiken, hier voldoende bergruimte of voor een handige klusser om te toveren tot woonoppervlakte.

Kortom mogelijkheden genoeg bij deze woning!

Omgeving/bereikbaarheid:
Niet alleen het Amsterdamse Bos, maar ook het Olympisch Stadion, de Zuidas, de Sport-as en winkelcentrum Gelderlandplein, verscheidene horecagelegenheden, de Vrije Universiteit en meerdere voetbalverenigingen bevinden zich in de nabije omgeving. Met de auto zit u zo op de Ring A10, diverse buslijnen stoppen praktisch voor de deur en verderop diverse tramlijnen. Zowel station Amsterdam Zuid als Rai zijn beide binnen handbereik.

De volgende clausules zullen in de koop- en leveringsakte worden opgenomen:

1. Eigenschappen verkochte:
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en/of bewoond en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt of bewoond. In verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

2. Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning inmiddels meer dan 95 jaar oud is en bekend te zijn met de dienovereenkomstige staat van het gebouw en de gebruikseenheid. Koper aanvaardt alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van het gebouw en de gebruikseenheid, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventueel installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte. Koper is zich er van bewust dat hem de mogelijkheid wordt geboden op eigen kosten een bouwkundige keuring uit te (laten) voeren. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Koper bevestigt uitdrukkelijk dat het verkochte – met in acht name van het vorenstaande – in de zin van artikel 7.17 Burgerlijk Wetboek aan de gesloten overeenkomst beantwoordt.

3 Anti-speculatiebeding
Koper is jegens Verkoper verplicht het Verkochte zelf te bewonen casu quo te laten bewonen door zijn meerderjarige kind(eren) en/of zijn ouders én het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van drie jaar na de Leveringsdatum van het Verkochte, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen.
Koper kan van deze verplichting ontheffing krijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn van drie jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden dat hij het Verkochte blijft gebruiken of doen gebruiken zoals vermeld. Bij overtreding of niet nakoming van deze verplichting is Koper in verzuim en is Koper een door het enkele feit der niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) verschuldigd ten behoeve van Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

BIJZONDERHEDEN
– Totale woonoppervlakte 110 m²;
– Erfpacht: canon is vooruitbetaald t/m 30-11-2060;
– Vaste projectnotaris: Lubbers en Dijk notarissen;
– Voormalige huurwoning;
– Voorrangsregeling voor sociale huurders van toepassing;
– Anti-speculatiebeding van 3 jaar van toepassing met boetebeding.
– Woning is uitsluitend te koop met als doel: zelfbewoning (of aankoop voor meerderjarige kinderen of ouders);
– De woning dient gerenoveerd te worden;
– Er is geen verwarming en warm water voorziening aanwezig;
– De woning dient gerenoveerd te worden;
– Oplevering per direct;
– Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper.

Deze woning is gemeten volgens de Meetinstructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte maatvoering voor jou van belang is, raden wij jou aan de maten zelf te (laten) meten.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Lees meer Lees minder

LOCATIE

Provincie
NOORD - HOLLAND
Plaats
AMSTERDAM
Adres
Amstelveenseweg 669
Postcode
1081 JD

KENMERKEN

INDELING

Aantal kamers
8
Aantal slaapkamers
3
Aantal badkamers
1
Voorzieningen
TV kabel
1 /

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  CONTACTPERSOON
  Pien
  020 3050560

  ONS AANBOD IN DE OMGEVING

  • Appartement €1.100.000

   Gustav Mahlerlaan 230

   1082 ME AMSTERDAM
   2 badkamers
   106 m2 oppervlakte
   4 kamers
  • Appartement €1.100.000

   Gustav Mahlerlaan 539D

   1082 MK AMSTERDAM
   1 badkamers
   122 m2 oppervlakte
   4 kamers
  • Appartement €400.000

   Marathonweg 13-2

   1076 SX AMSTERDAM
   1 badkamers
   42 m2 oppervlakte
   2 kamers