Verkocht

Generaal Vetterstraat 24I

OBJECT

KEY KENMERKEN

Prijs Oppervlakte Buitenruimte
€ 475.000 77 m2 Ja

BESCHRIJVING

Generaal Vetterstraat 24-I te Amsterdam

Leuk 4 kamerappartement (ca. 77 m² ) gelegen op de eerste verdieping met een eigen entree op de begane grond. Het appartement heeft twee slaapkamers welke aan de voorzijde zijn gelegen. Het balkon heeft een oppervlakte van ca. 5 m² aan de achterzijde en gelegen op het zuidwesten. De woning is gelegen in de gezellige Hoofddorppleinbuurt en de erfpacht is afgekocht tot maar liefst 2063!

Indeling
Begane grond; entree, trap naar eerste verdieping.
Eerste verdieping; overloop met meterkast, hal met toegang tot alle vertrekken. Aan de achterzijde zijn de woonkamer met toegang tot het balkon, de badkamer met douche, wastafel en wasmachineaansluiting en de dichte keuken gelegen. Aan de voorzijde zijn twee ruime slaapkamers gelegen. Het balkon is gelegen op het zuidwesten. Op de begane grond is aan de achterzijde van het complex de berging van circa 4 m² gelegen.

Omgeving
De woning is gelegen in de levendige Hoofddorppleinbuurt en tevens op korte afstand van het Delflandplein. Er zijn dan ook voldoende mogelijkheden om de dagelijkse boodschappen te doen. Verder zijn er diverse restaurantjes en cafeetjes in de buurt. Zowel per auto als per openbaar vervoer is de wijk goed te bereiken. Parkeren kan op straat, er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig (betaald parkeren, voor meer informatie over wachttijden omtrent het aanvragen van een parkeervergunning verwijzen wij graag naar de gemeente Amsterdam).

De volgende clausules zullen in de koop- en leveringsakte worden opgenomen:

1. Eigenschappen verkochte:
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en/of bewoond en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt of bewoond. In verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

2. Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning inmiddels meer dan 95 jaar oud is en bekend te zijn met de dienovereenkomstige staat van het gebouw en de gebruikseenheid. Koper aanvaardt alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van het gebouw en de gebruikseenheid, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventueel installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte. Koper is zich er van bewust dat hem de mogelijkheid wordt geboden op eigen kosten een bouwkundige keuring uit te (laten) voeren. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Koper bevestigt uitdrukkelijk dat het verkochte – met in acht name van het vorenstaande – in de zin van artikel 7.17 Burgerlijk Wetboek aan de gesloten overeenkomst beantwoordt.

3 Anti-speculatiebeding
Koper is jegens Verkoper verplicht het Verkochte zelf te bewonen casu quo te laten bewonen door zijn meerderjarige kind(eren) en/of zijn ouders én het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van drie jaar na de Leveringsdatum van het Verkochte, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen.
Koper kan van deze verplichting ontheffing krijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn van drie jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden dat hij het Verkochte blijft gebruiken of doen gebruiken zoals vermeld. Bij overtreding of niet nakoming van deze verplichting is Koper in verzuim en is Koper een door het enkele feit der niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) verschuldigd ten behoeve van Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden
– Zelfbewoningsclausule van toepassing, dwz bewoning alleen voor eigen gebruik, m.u.v. de ouder/kind situatie;
– Voormalige huurwoning;
– Erfpachtcanon vooruitbetaald tot 30-09-2063
– VvE betreft Generaal Vetterstraat 7-23 en 20-24. De servicekosten bedragen circa €138,- per maand;
– Verwarming en warm water middels C.V.-ketel uit 2014 (Intergas);
– Volledig voorzien van dubbel glas;
– Voorrangsregeling voor sociale huurders van toepassing;
– Ouderdoms-, eigen bewoning- en anti-speculatiebeding van toepassing;
– Oplevering per direct;
– Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper;
– Projectnotaris is Spier en Hazenberg.

***This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker***

Vanzelfsprekend leiden wij je graag rond voor een bezichtiging. Passend bij de huidige corona situatie nemen wij hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deze woning is gemeten volgens de Meetinstructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte maatvoering voor jou van belang is, raden wij jou aan de maten zelf te (laten) meten.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Lees meer Lees minder

LOCATIE

Provincie
NOORD - HOLLAND
Plaats
AMSTERDAM
Adres
Generaal Vetterstraat 24I
Postcode
1059 BV

KENMERKEN

INDELING

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Schuifpui
1 /

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  CONTACTPERSOON
  Tim
  020 3050560

  ONS AANBOD IN DE OMGEVING

  • Appartement €1.100.000

   Gustav Mahlerlaan 230

   1082 ME AMSTERDAM
   2 badkamers
   106 m2 oppervlakte
   4 kamers
  • Appartement €550.000

   Gustav Mahlerlaan 537E

   1082 MK AMSTERDAM
   1 badkamers
   58 m2 oppervlakte
   1 kamers
  • Appartement €7.500.000

   Banstraat 27A

   1071 JW AMSTERDAM
   5 badkamers
   498 m2 oppervlakte
   11 kamers