Onder bod

Waverstraat 85-3

OBJECT

KEY KENMERKEN

Prijs Oppervlakte Buitenruimte
€ 415.000 52 m2 Ja

BESCHRIJVING

Waverstraat 85 3 – Amsterdam #Ymereverkoopt

Let op: Eigen bewoningsclausule van toepassing: Koper is verplicht het verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen voor ten minste een periode van 3 jaar!

Bovenwoning gelegen op de derde verdieping van 52 m² in de gezellige Riverenbuurt in Amsterdam Zuid. Het appartement heeft momenteel één slaapkamer, door aanpassingen kan een tweede slaapkamer gerealiseerd worden. Balkon aan de achterzijde.

Indeling:
Entree via gemeenschappelijk trappenhuis. Derde verdieping: hal, slaapkamer aan de achterzijde met toegang tot balkon. Balkon met afgesloten kast. Dichte keuken aan de voorzijde. Ruime woonkamer.
Dichte keuken. Badkamer met inloopdouche, een raam en wastafel. Separaat toilet.

Omgeving:
De woning ligt in de gezellige Rivierenbuurt, op de grens van Oud Zuid en het levendige stadsdeel Oost, tegenover Amstelstation en de interessante nieuwe stadswijk Amstel- en Bajeskwartier. Een buurt met een grote verscheidenheid aan leuke winkels, goede cafés en restaurants. De bruisende wijk De Pijp met de levendige Albert Cuypmarkt is nabij gelegen, net als de gezellige Utrechtsestraat. Aan de overkant van de Amstel liggen George Marina, L’Osteria en Thuis aan de Amstel.
De bereikbaarheid is uitstekend. Bus en tramverbindingen bevinden zich op slechts een paar minuten lopen en de rest van de stad is eenvoudig bereikbaar met de fiets, station Amstel en de vele uitvalswegen zoals de A2 en A10. Het RAI Congrescentrum, Maarten Luther Kingpark, het Amstel Park, het Beatrixpark, de Zuidas (WTC), Vrije Universiteit van Amsterdam en de VU medisch centrum zijn slechts met enkele minuten fietsen te bereiken.

Vereniging van Eigenaren:
Professioneel beheerde VvE door Minerva VvE Beheer bestaand uit 58 leden. Het betreft een gezonde en actieve VvE met ruime financiële reserve en beschikking over een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De maandelijkse bijdrage is € 95,98.

Parkeren: volgens parkeervergunningenstelsel van Gemeente Amsterdam.

De volgende clausules zullen in de koop- en leveringsakte worden opgenomen:

1. Eigenschappen verkochte:
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en/of bewoond en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt of bewoond. In verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

2. Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning inmiddels meer dan 95 jaar oud is en bekend te zijn met de dienovereenkomstige staat van het gebouw en de gebruikseenheid. Koper aanvaardt alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van het gebouw en de gebruikseenheid, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventueel installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte. Koper is zich er van bewust dat hem de mogelijkheid wordt geboden op eigen kosten een bouwkundige keuring uit te (laten) voeren. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Koper bevestigt uitdrukkelijk dat het verkochte – met in acht name van het vorenstaande – in de zin van artikel 7.17 Burgerlijk Wetboek aan de gesloten overeenkomst beantwoordt.

3 Anti-speculatiebeding
Koper is jegens Verkoper verplicht het Verkochte zelf te bewonen casu quo te laten bewonen door zijn meerderjarige kind(eren) en/of zijn ouders én het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van drie jaar na de Leveringsdatum van het Verkochte, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen.
Koper kan van deze verplichting ontheffing krijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn van drie jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden dat hij het Verkochte blijft gebruiken of doen gebruiken zoals vermeld. Bij overtreding of niet nakoming van deze verplichting is Koper in verzuim en is Koper een door het enkele feit der niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) verschuldigd ten behoeve van Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

BIJZONDERHEDEN
– Gelegen in de geliefde Rivierenbuurt;
– Totale woonoppervlakte ca 52 m²;
– Erfpacht: de algemene bepalingen van 2000 zijn van toepassing. De erfpacht is afgekocht t/m 28 februari 2061;
– Beschermd Stadsgezicht (Plan Zuid);
– Vaste projectnotaris: Lubbers en Dijk notarissen;
– Voormalige huurwoning;
– Energielabel F;
– Voorrangsregeling voor sociale huurders van toepassing;
– Anti-speculatiebeding van 3 jaar van toepassing met boetebeding;
– Woning is uitsluitend te koop met als doel: zelfbewoning (of aankoop voor meerderjarige kinderen of ouders);
– De Vereniging van Eigenaren wordt professioneel beheerd door Minerva VvE Beheer, er is een meerjarenonderhoudsplan aanwezig;
– De servicekosten bedragen circa € 95,98 per maand;
– De woning dient gerenoveerd te worden;
– Oplevering per direct mogelijk;
– Parkeren via vergunningsstelsel, veel parkeergelegenheid in de directe omgeving;
– Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper.

Deze woning is gemeten volgens de Meetinstructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte maatvoering voor jou van belang is, raden wij jou aan de maten zelf te (laten) meten.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Lees meer Lees minder

LOCATIE

Provincie
NOORD - HOLLAND
Plaats
AMSTERDAM
Adres
Waverstraat 85-3
Postcode
1079 VJ

KENMERKEN

INDELING

Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal badkamers
1
Aantal woonlagen
1
1 /

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  CONTACTPERSOON
  Pien
  020 3050560

  ONS AANBOD IN DE OMGEVING

  • Appartement €965.000

   Amsteldijk 162I

   1079 LH AMSTERDAM
   1 badkamers
   119 m2 oppervlakte
   5 kamers
  • Appartement €2.100.000

   Amstelbeststraat 6C

   1096 GD AMSTERDAM
   3 badkamers
   237 m2 oppervlakte
   8 kamers
  • Appartement €650.000

   Kuipersstraat 199

   1073 ER AMSTERDAM
   1 badkamers
   76 m2 oppervlakte
   2 kamers