Verkocht onder voorbehoud

Koninginneweg 211A

OBJECT

KEY KENMERKEN

Prijs Oppervlakte Buitenruimte
€ 400.000 51 m2 Ja

BESCHRIJVING

Koninginneweg 211 -A – Amsterdam #Ymereverkoopt

Let op: Eigen bewoningsclausule van toepassing: Koper is verplicht het verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen voor ten minste een periode van 3 jaar!

Benedenwoning van 51 m² gelegen aan de Koninginneweg in Amsterdam, tussen de Van Eeghenstraat en de Amstelveenseweg, op loop afstand van het Vondelpark en dichtbij voorzieningen!

Indeling:
Entree via de statige gemeenschappelijke entree van het complex. Appartement gelegen op begane grond. De indeling is naar eigen smaak en wensen in te delen. De woonkamer en slaapkamer zijn verbonden door middel van ensuite deuren en de inpandige kastruimte aan beide zijden. Gesloten keuken met eenvoudige keuken opstelling. Badkamer met ligbad en wastafel. Separaat toilet. Schuifpui naar prive terras en stadstuin. Externe berging in de kelder van het complex.

Omgeving:
Amsterdam Zuid is gewild. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. De monumentale huizen, het Vondelpark, de drukbezochte straatjes, de gezellige restaurants, barretjes en trendy winkels dragen bij aan die heel eigen scene. Om de hoek van de straat ligt de wereld aan je voeten.
Met de fiets ben je zo in het centrum en met de tram en bus voor de deur is de bereikbaarheid optimaal. Bovendien ben je met de auto binnen een paar minuten op de ring A10.

Vereniging van Eigenaren:
Professioneel beheerde VvE door Ymere. De maandelijkse bijdrage bedraagt € 221,64.

Parkeren: volgens parkeervergunningenstelsel van Gemeente Amsterdam en betaald parkeren.

De volgende clausules zullen in de koop- en leveringsakte worden opgenomen:

1. Eigenschappen verkochte:
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en/of bewoond en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt of bewoond. In verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

2. Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning inmiddels meer dan 95 jaar oud is en bekend te zijn met de dienovereenkomstige staat van het gebouw en de gebruikseenheid. Koper aanvaardt alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van het gebouw en de gebruikseenheid, in het bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, daken en eventueel installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van het verkochte. Koper is zich er van bewust dat hem de mogelijkheid wordt geboden op eigen kosten een bouwkundige keuring uit te (laten) voeren. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Koper bevestigt uitdrukkelijk dat het verkochte – met in acht name van het vorenstaande – in de zin van artikel 7.17 Burgerlijk Wetboek aan de gesloten overeenkomst beantwoordt.

3 Anti-speculatiebeding
Koper is jegens Verkoper verplicht het Verkochte zelf te bewonen casu quo te laten bewonen door zijn meerderjarige kind(eren) en/of zijn ouders én het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van drie jaar na de Leveringsdatum van het Verkochte, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen.
Koper kan van deze verplichting ontheffing krijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn van drie jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden dat hij het Verkochte blijft gebruiken of doen gebruiken zoals vermeld. Bij overtreding of niet nakoming van deze verplichting is Koper in verzuim en is Koper een door het enkele feit der niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) verschuldigd ten behoeve van Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

BIJZONDERHEDEN
– Gelegen in het geliefde Amsterdam Zuid;
– Totale woonoppervlakte ca 51 m²;
– Erfpacht: de algemene bepalingen van 2000 zijn van toepassing. De erfpacht is afgekocht t/m 31 mei 2036, er is een erfpacht indicatie opgemaakt bij de Makelaarsvereniging van Amsterdam welke ter inzage ligt bij de makelaar;
– Beschermd Stadsgezicht (Plan Zuid);
– Vaste projectnotaris: Lubbers en Dijk Notarissen;
– Voormalige huurwoning;
– Energielabel C;
– Voorrangsregeling voor sociale huurders van toepassing;
– Anti-speculatiebeding van 3 jaar van toepassing met boetebeding;
– Woning is uitsluitend te koop met als doel: zelfbewoning (of aankoop voor meerderjarige kinderen of ouders);
– De Vereniging van Eigenaren wordt professioneel beheerd door Ymere;
– De servicekosten bedragen circa € 221,64 per maand;
– De woning dient gerenoveerd te worden;
– Oplevering per direct mogelijk;
– Parkeren via vergunningsstelsel, veel parkeergelegenheid in de directe omgeving;
– Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper.

Deze woning is gemeten volgens de Meetinstructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte maatvoering voor jou van belang is, raden wij jou aan de maten zelf te (laten) meten.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Lees meer Lees minder

LOCATIE

Provincie
NOORD - HOLLAND
Plaats
AMSTERDAM
Adres
Koninginneweg 211A
Postcode
1075 CS

KENMERKEN

INDELING

Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal badkamers
1
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Schuifpui
1 /

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  CONTACTPERSOON
  Tim
  020 3050560

  ONS AANBOD IN DE OMGEVING

  • Appartement €400.000

   Olympiaweg 40H

   1076 VZ AMSTERDAM
   1 badkamers
   40 m2 oppervlakte
   2 kamers
  • Appartement €450.000

   Vogelenzangstraat 62-2

   1058 SW AMSTERDAM
   1 badkamers
   54 m2 oppervlakte
   3 kamers
  • Appartement €7.500.000

   Banstraat 27A

   1071 JW AMSTERDAM
   5 badkamers
   498 m2 oppervlakte
   11 kamers